Firma farmaceutyczna PharmaVitae posiada własną hurtownię farmaceutyczną, o pojemności blisko 2000 miejsc paletowych, a najwyższe standardy jakości zapewniają sprawny przebieg procesów transportu, przechowywania i sprzedaży.

Wdrożony System Zarządzania Jakością gwarantuje, że wszystkie procesy w zakresie zakupu produktów leczniczych, ich transportu, przechowywania i kompletacji oraz wydania i transportu do klienta, są zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dzięki precyzyjnym procedurom i jasno określonym zasadom reklamacji oraz zwrotów gwarantujemy pełne zabezpieczenie jakości produktów leczniczych, a sprawny proces wstrzymania i wycofywania ich z obrotu zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla pacjenta. Działania podejmowane w zakresie dystrybucji produktów leczniczych są jasno zdefiniowane i podlegają systematycznemu przeglądowi.

Nasza hurtownia farmaceutyczna jest wysoko oceniana podczas audytów zarówno obowiązkowych, jak i tych przeprowadzanych przez naszych partnerów biznesowych.

Bardzo ważnymi są dla nas zarówno wysoka jakość produktu jak i obsługi klienta. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia – przestrzegamy wymagań prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie obiektów magazynowych.

Licencja hurtowni pozwala nam na obrót szerokim wachlarzem produktów zgodnie z zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego: NOH.5100.20.2017.1081.MP.8.

Hurtownia Farmaceutyczna

Parzniewska 18
05-840 Brwinów (Parzniew)
Panattoni Park Pruszków II
Budynek B

tel: +48 22 244 23 08
fax: +48 22 244 23 41
e-mail: hurtownia@pharmavitae.pl